ANA SAYFA 
 KTFF 
 MİLLİ TAKIMLAR 
 LİGLER 
 KUPALAR 
 BİLGİ BANKASI 
Etik Kurulu Kararı - 24.05.2016 24/05/2016
Etik Kurulu Kararı - 24.05.2016

Sayı: EK-03/2015-2016
Tarih: 24.05.2016
Konu: Maraş GSK – Geçitkale GSK 24.4.2016 tarihli müsabaka hakkında

Çanakkale Türk Spor Kulübü tarafından 24.4.2016 tarihli 9015 numaralı Maraş GSK – Geçitkale GSK K_Pet 2. Lig karşılaşmasına Futbol Müsabaka Talimatının Md. 26(6) fıkrası ve Md 27’ye uyulmadığı ile ilgili olarak Çanakkale Türk Spor Kulübü tarafından yapılan başvuru hakkında:
Ancak evrak üzerinden yapmış olduğumuz incelemede 26.4.2016 tarihli Çanakkale Türk Spor Kulübü tarafından yapılan başvuru aynen şu şekildedir.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu
Etik Kurulu Başkanlığına
Lefkoşa.
Konu müsabakada her iki takım sporcularının genel spor ahlakı, hukuku ve etiği çerçevesinde mücadele etmedikleri gözlemlenmiştir.
Yapılan müsabakada her iki takım sporcularının genel spor ahlakı içerisinde mücadele etmeleri lig statüleri/tüzükleri ile tarafınızdan defalarca yayınlanmıştır. (KTFF Müsabaka Talimatının madde 26’nın 6. Fıkrası ile madde 27 ) ancak ne yazık ki konu müsabakada bu genel kurallara uyulmadığı ve konu tüzüklerin hilafına hareket edildiği gözlemlenmiştir.
Konu müsabakada meydana gelen gelişmelerin kayıtlarının tarafınızdan incelenerek analiz edilmesini ve her iki takım ile ilgili olarak var olan şaibenin giderilmesi açısından gereğinin yapılmasını rica ederim.

Etik Kuruluna yapılacak başvuruların ne şekilde yapılacağı ise Etik Kurulu Talimatı’nın 5. Md şöyle düzenlenmiştir.

ETİK DAVRANIŞ İLKESİ İHLALİNİN İNCELENMESİ
MADDE 5 - KURULA BAŞVURU
(1) Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiğiyle ilgili başvurular, yazılı veya elektronik posta yolu ile KTFF Genel Sekreterliği KTFF Yönetim Kuruluna hitaben yapılır. Başvurularda doğru kimlik bilgileri ve açık iletişim adresinin yanı sıra KKTC Kimlik numarasına (yabancılar için pasaport seri numarasına) da yer verilir. Ayrıca başvuru ekine başvuru harcı makbuzu ek yapılır.
(2) Başvuru süresi, ihlâlin ve failinin öğrenildiği tarihten itibaren 7 gündür. Bu süre, herhalde, ihlâlin vuku tarihinden itibaren 1 ayı aşamaz. Şike ve teşvik primi ile ilgili hükümler saklıdır.
(3) Başvurular öncelikle usul yönünden KTFF Genel Sekreterliği tarafından incelenir. Bu talimatta belirtilen yazılı başvuru koşullarını taşımayan veya karalama amacı güden veya başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge içermeyen başvuruların esas bakımından incelenmesi için Etik Kurulu’na sevki yapılmaz.
(4) KTFF Yönetim Kurulu işbu talimat hükümlerini ihlal eden kişileri re’sen de Kurul’a sevk etme hak ve yetkisine sahiptir.
(5) Kurul, başvuru sahibinin kimlik bilgilerini, yargı organlarınca ve Tahkim Kurulunca talep edilmesi hali hariç olmak üzere, gizli tutmak zorundadır.

Yapmış olduğumuz inceleme neticesinde;
1. Yapılan başvurunun KTFF Genel Sekreterliği Yönetim Kuruluna hitaben yapılması gerekirken Etik Kurulu Başkanlığına yapılmış olup ilgili talimatın 5 (1) Md uyarınca usulüne uygun bir başvuru olmadığına karar veririz.
2. Başvuru konusu ile olarak hiçbir detay vermemesi ve/veya yeterli bilgi ve/veya belge içermemesine ve yalnızca müsabaka talimatının 26 ve 27. maddeleri söylenerek bu maddelerin ihlal edilmesi sebebi ile kurulumuza sevk edilmesi de yine ilgili talimatın 5 (3) maddesi uyarınca yeterli bilgi ve belge içermeyen başvuruların esas bakımdan incelenmesi yapılması için kurulumuza sevki yapılmaması gerektiği de açıkça ortadadır ve bu hususta da bulgu yaparız.
3. Hiç kurulumuza sevki dahi yapılmaması ve esasa girilmemesi gereken ancak 28.4.2016 tarihinde sevk edilen mezkur başvuru ile ilgili olarak yapmış olduğumuz incelemede yukarıda belirttiğimiz usulüne uygun bir başvuru olmaması ve yine yeterli bilgi ve belge içermeyen bir başvuru olması sebebi ile bu safhada esasa ilişkin bir inceleme yapmayı uygun görmediğimizden başvurunun reddine karar veririz.

Av. Şifa KIRMIZIGİL (Başkan)
Av. Nadir BILDIR
Av. Savaş ÇAKICI

Diğer Haberler :
Etik Kurulu Kararı - 05.10.2016
Etik Kurulu Kararı - 19.09.2016
Etik Kurulu Kararı - 24.03.2016
Etik Kurulu Kararı - 04.02.2016
Site İçi Arama