ANA SAYFA 
 KTFF 
 MİLLİ TAKIMLAR 
 LİGLER 
 KUPALAR 
 BİLGİ BANKASI 
Etik Kurulu Kararı - 04.02.2016 04/02/2016
Etik Kurulu Kararı - 04.02.2016
Huzurumuzdaki mesele, 30.04.2015 tarihinde Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü’nden – Tatlısu Seracılar Spor Kulübü’ne kiralık olarak transfer olan Musa Yıldız’ın 9. Hafta oynanan Kaplıca – Tatlısu maçında sakatlanmasıyla ilgili tedavi ve /veya tedavi masraflarının karşılanmaması sonucu ortaya çıkan uyuşmazlık ile ilgili K.T.F.F. Genel Sekreterliği tarafından tarafımıza yapılan  6.Ocak.2016 tarihli ve tedavi masraflarının ödenmediği sürece Tatlısu Seracılar Spor Kulübünün liglere katılımına müsaade edilmemesini talep eden başvuru ile ilgilidir. 
Kurulumuz meselenin çözümü ile ilgili Tatlısu Seracılar Spor Kulübü’nün savunmasını ve mesele ile ilgili tüm belgeleri talep etmiş ve tarafların iddia ve savunmalarını dinlemiştir.
Tatlısu Seracılar Spor Kulübü savunmasını dosyalamış ve savunma ile birlikte 2 adet ön itiraz dosyalamıştır.
Öncelikle yapılan ön itirazlar tarafımızdan değerlendirilmiştir.
-  Birinci ön itiraz olarak başvuru ve/veya şikayet konusu olayın takriben 11 Temmuz 2015 tarihinde meydana geldiği ve Talimatın 5 (2) maddesi gereği zaman aşımına uğradığı bu sebeple başvurunun esasa geçilmeden reddedilmesi gerektiği talep edilmiştir.

Talimatın 5(2). Maddesi Başvuru süresini düzenlemiştir. Maddeye göre başvuru süresi, ihlalin ve failin öğrenildiği tarihten itibaren 7 gündür. Bu süre herhalde ihlalin vukuu tarihinden itibaren 1 ayı aşamaz demektedir. Zamanaşımı başlama tarihi olayın meydana gelme tarihi değil ihlalin vukuu bulduğu tarihtir. Tarafların dinlenmeleri sırasında 2 tarafta futbolcunun tedavisi için 2015 yılı Aralık ayı sonuna değin görüştüklerini, futbolcunun sakatlığıyla ilgili gerekli tetkik ve araştırmaları yaptıklarını huzurumuzda beyan etmişlerdir. Taraf beyanlarından anlaşılacağı üzere futbolcunun sakatlığının giderilmesi ile ilgili 2015 yılı Aralık ayı sonuna değin Tatlısu Seracılar Spor Kulübü girişimlerde bulunmuş ve/veya görüşmeler yapmıştır. Bu sebeple ihlalin 2016 yılı başında başladığını söyleyebiliriz ve Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübünün 5.Ocak.2016 tarihinde yapmış olduğu başvurunun yasal süresi içerisinde yapıldığı hususunda bulgu yaparız. Bu sebeple 1. Ön itiraz reddedilir.

-  İkinci ön itiraz olarak başvuru ve/veya şikayet konusu olay ile ilgili olarak talimatta herhangi bir düzenleme ve/veya uygun madde bulunmadığı ve/veya talimatın hangi maddesinin ihlal edildiğinin belirtilmediği cihetle ve/veya tamamen karalama amacı güttüğü ve/veya yeterli bilgi ve belge içermediği cihetle ileri gidemeyeceği ve esasa geçilmeden başvurunun reddedilmesi talep edilmiştir.

Etik kurulu talimatının amacı, talimatın 1. Maddesinde de belirtildiği üzere Türk Futbolunun etik değerleri ve toplumdaki saygınlığının korunması için kurulan K.T.F.F. Etik Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarını, futbol camiasının uyması gereken etik davranış ilkelerini ve futbolun etik kurallarını düzenlemektir.

Yine talimatın 4. Maddesi Etik Kurulu’nun görevlerini düzenlemektedir. Talimatın 4. maddesinin (c) bendine göre Türk Futbolunun etik değerleri ve marka değerinin korunması ve toplumdaki saygınlığın zedelenmemesi için gerekli hukuki denetimleri yapmak, bu bağlamda Türk Futbolunu ahlaki açıdan tehdit eden risklere karşı bağımsız ve tarafsız bir şekilde danışmanlık faaliyetinde bulunmak etik kurulunun görevleri arasındadır. Yine ayni maddenin (d) bendi futbol camiasının uyması gereken etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruları incelemek, araştırmak ve karara bağlamak görevinin etik kurulunda olduğunu belirtmektedir. Başvuru konusu meselede bir futbol müsabakası sırasında meydana gelen sakatlığın tedavisinin ve/veya tedavi masraflarının karşılanması ile ilgili ortaya çıkan uyuşmazlık ile ilgili kurulumuza yapılan başvurudur.  Böyle bir başvuru kanaatimizce futbol camiasının uyması gereken etik davranış ilkeleri ile ilgili incelenmesi gereken bir meseledir ve herhangi bir karalama amacı da görmemekteyiz. Keza yapılan başvurunun, talimata uygun şekilde dilekçe ile yapılan bir başvuru olduğunu, herhangi eksik bir bilgi içermediğini, eksik bilgi ve belge içerse dahi talimata göre bunun kurulumuz tarafından değerlendirilip taraflardan talep edilebileceğini, bunun başvuru açısından bir eksiklik olmadığı bulgusunu yaparız. Sonuç olarak belirtilen sebeplerle 2. Ön itiraz da reddedilir. 

Meselenin esası incelendiği zaman ;

Başvuruya konu sakatlık 11. Temmuz 2015 tarihinde futbolcunun kiralık olarak forma giydiği Tatlısu Seracılar Spor Kulübü’nün futbolcusu olduğu zaman meydana gelmiştir. Sakatlığın meydana gelmesinden sonra Tatlısu Seracılar Spor Kulübü futbolcunun sakatlığının ne olduğu ile ilgili gerekli tetkikleri yaptırmıştır. Kurulumuza sunulmuş olan  Kolan Hastanesi, Gökçe Medikal, Dr. Can Çobanoğlu ve Letam Emar’a ait fatura ve makbuzlarla Tatlısu Seracılar Spor Kulübü bu hususu ortaya koymuştur. Bu aşamadan sonra önemli olan sakatlığın tedavisi ile ilgili gerekli girişimlerin yapılıp yapılmadığı, tarafların sakatlığın giderilmesi ile ilgili makul çabayı gösterip göstermediği konusudur.  Bu hususların ortaya çıkarılması ile ilgili taraflar kurulumuz tarafından 28 Ocak 2016 tarihinde dinlenmiştir.

Tatlısu Seracılar Futbol Kulübü yetkilisi sakatlanan futbolcunun iyileştirilmesi ile ilgili gerekli hassasiyeti gösterdiklerini, ülke içerisinde tedavi olması için doktorlara ve hastanelere götürüldüğünü, ileri tedavi için ise Antalya’daki bir doktordan dahi randevu aldıklarını ancak futbolcunun bu randevuya gitmediğini beyan etmiştir. Sakatlığı bulunan futbolcu Musa Yıldız ise kulüp yetkilisinin bu iddialarını reddetmemiş hatta kabul etmiştir. Yine kendisinin tedavi amaçlı İstanbul’a gitmek istemesi üzerine uçak biletinin de yine Tatlısu Seracılar Futbol Kulübü tarafından kesildiğini ve kendisine yol masrafları için bir miktar para verildiği de ihtilaf konusu değildir. Tatlısu Seracılar Spor Kulübü yetkilisi yine kurulumuza ilgili futbolcunun tedavisinin KKTC’de devlet hastanesinde yapılabileceğini, hastanede yapılamaması halinde de Sağlık Kurulu tarafından yurt dışına gönderilebileceğini ve ücretsiz tedavi olabileceğini ancak tüm girişimlerine rağmen ilgili futbolcunun hastaneye gitmediğini beyan etmiştir. Kulüp yetkilisi yine futbolcu tarafından kendilerinden 30.000 TL ameliyat parası istendiğini kulüplerinin böyle bir maddi gücü olmadığını ancak tedavinin devlet hastanesinde yapılamaması ve/veya KKTC Sağlık Kurulu tarafından yurt dışına sevkinin mümkün olmaması halinde de yine ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını beyan etmiştir.

 Futbolcu Musa Yıldız ise beyanlarında kötü bir sakatlık geçirdiğini, diz arka bağlarında yırtık ve/veya kopuk olduğunu,  bunun ülkemizde tedavisinin mümkün olmadığını, Girne Akçiçek Hastanesi’nde Hüseyin isimli bir doktorla görüştüğünü, tedavi konusunda doktorun umutsuz konuştuğunu beyan etmiştir. Yine futbolcu Musa Yıldız sorulan sorular üzerine K.K.T.C. Sağlık Kurulu tarafından yurt dışına gönderilip gönderilemeyeceğini bilmediğini, ancak sigorta yatırımlarının eksikliğinden dolayı bunun pek mümkün görünmediğini kurulumuza beyan etmiştir. Yine 29 Ocak 2016 tarihinde Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne gideceğini, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde de doktor kontrolünden geçeceğini, kurul ile yurt dışına gidebilmek için gerekli şartları öğrenip kurulumuza bilgi vereceğini, sakatlığının ülkemizde tedavi edilemeyeceğine dair doktor raporu da getirebilirse kurulumuza getireceğini  tarafımıza aktarmıştır.   

Bu beyanlar üzerine ise duruşma 2.2.2016 tarihine saat 16.00’a ertelenmiştir. İlgili günde ise futbolcu sakatlığının iyileştirilmesi ile ilgili ve/veya sevk işlemleri ile ilgili ve/veya tedavisinin ülkemizde gerçekleşip gerçekleşemeyeceği ile ilgili kurulumuza bilgi vermemiş 2.2.2016 tarihinde ise duruşmaya gelmemiştir.
 
Kanaatimizce böyle bir meselede sakatlığın giderilmesi ile ilgili kulüplerin yanı sıra sakatlığı bulunan futbolcunun da gerekli özen ve çabayı göstermesi gerekmektedir. Yukarıda da beyan edildiği üzere Tatlısu Seracılar Spor Kulübü futbolcunun sakatlığının ne olduğunun ortaya çıkarılması ile ilgili ilk etapta gerekli girişimleri yapmıştır. Ancak ülkemiz şartları ve spor kulüplerinin mali durumu da açıkça ortadadır. Tatlısu Seracılar Spor Kulübü’nün ilk etapta gerekli girişimler yapmış olması ve daha sonra ise devlet hastanesinde ve/veya devlet hastanesinden yapılacak bir sevk ile tedavinin yurt dışında ücretsiz yapılabileceği ihtimalinin değerlendirilmesini futbolcudan talep etmesi kanaatimizce makul bir taleptir. Tüm bu hususları değerlendirdiğimiz zaman şikayetçi futbolcunun sakatlığın tedavisinin kendi istediği özel hastanede yaptırtmak istemesi ve başvuruda 12.000 TL yazılmak ile birlikte kulüpten 30.000 TL talep etmesi sebebi ile yapılamadığı dolayısı ile futbolcunun ihmalinin bulunduğu kanaatindeyiz.

Sonuç olarak mesele ile ilgili yaptığımız, araştırma ve değerlendirme neticesinde ve belge ve tanıklardan elde etmiş olduğumuz bilgiler ışığında 5 Ocak 2016 tarihinde Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübü tarafından yapılmış olan başvurunun reddedilmesi kararını veririz. 
04.02.2016

Av. Şifa KIRMIZIGİL
Başkan

Av. Nadir BILDIR 
Üye

Av. Savaş ÇAKICI
Üye


 

Etik Kurulu kararı - 04.02.2016
Diğer Haberler :
Etik Kurulu Kararı - 05.10.2016
Etik Kurulu Kararı - 19.09.2016
Etik Kurulu Kararı - 24.05.2016
Etik Kurulu Kararı - 24.03.2016
Site İçi Arama